Mærsk Container Industry A/S vil udvide med ny kontorbygning

Opdateret: 26. sept. 2019


I samarbejde med Höflich bygningsanalyse projekteres og gennemføres opførelse af ny kontorbygning  til eksisterende industrihaller.  Samtidigt udføres varmebesparende foranstaltninger  på  tagkonstruktioner på tilstødende haller, hvor også varmeinstallationer fornyes. 

Projektet udføres i fagentreprise i samarbejde med lokale håndværkerfirmaer.

Der udføres 3D visualiseringer og hovedprojekt med projektdetaljer, samt kvalitetssikring i planlægnings- og byggefasen.  Materialevalg afstemmes med bygherre. 

Eksist forhold inden placering af tilbygning

0 visninger

Sponsor:

 

 

Kenneth Juhl er meget visionær og inspirerende for såvel bygherrer som arbejdskollegaer og er meget afholdt af begge parter.

Bygmester: Torben Golles - SIB Byggeri A/S

"

"

  • LinkedIn - Grå Cirkel
  • Facebook - Grå Cirkel
  • Pinterest - Grå Cirkel
  • Instagram - Grå Cirkel
4 ocean.PNG

© 2019 by Kenneth Juhl  Ringridervej 6   2. sal  dk-6400 Sønderborg  Tlf.: +45 21 28 99 19  e-mail: mail@kennethjuhl.dk