Mærsk Container Industry A/S vil udvide med ny kontorbygning

Opdateret: nov. 14


I samarbejde med Höflich bygningsanalyse projekteres og gennemføres opførelse af ny kontorbygning  til eksisterende industrihaller.  Samtidigt udføres varmebesparende foranstaltninger  på  tagkonstruktioner på tilstødende haller, hvor også varmeinstallationer fornyes. 

Projektet udføres i fagentreprise i samarbejde med lokale håndværkerfirmaer.

Der udføres 3D visualiseringer og hovedprojekt med projektdetaljer, samt kvalitetssikring i planlægnings- og byggefasen.  Materialevalg afstemmes med bygherre. 

Eksist forhold inden placering af tilbygning

8 visninger

KENNETH JUHL /

BYGGERI MED OMTANKE