top of page
Lukusbolig Molevej 3.jpg

BYGGETILLADELSE /

En af vore meget vigtige opgaver er at hjælpe dig med at skaffe den nødvendige byggetilladelse.

 

Vi kender bygningsbestemmelser og kan navigere i de komplekse tilladelsesprocesser for dig.

Vi tager os af hele ansøgningsprocessen. Som arkitekt udfylder og indsender ansøgningsdokumenterne, så du slipper for besværet og undgår unødvendige forsinkelser.

Vi er opdateret på de seneste regler og forskrifter for byggetilladelser. Dette sikrer, at din ansøgning er i overensstemmelse med de gældende krav, hvilket øger dine chancer for en hurtig godkendelse.

Vi kan hjælpe med at estimere omkostningerne ved at indhente byggetilladelser, så du kan budgettere præcist for dit projekt.

Vi forstår, at tid er vigtig. Derfor arbejder vi målrettet for at sikre, at din byggetilladelse behandles så hurtigt som muligt, så du kan komme i gang med dit byggeri.

Med vores professionelle hjælp kan du trygt overlade byggetilladelsesprocessen til os. Vi sørger for, at din ansøgning er omhyggeligt forberedt og indsendt korrekt, så du kan starte dit byggeprojekt uden unødvendige forhindringer. Kontakt os i dag for at få mere information om vores byggetilladelsestjenester.

5 trin til byggetiladelse /

1.  BBR og lokalplan

 • Kommuneplan

 • Lokalplan

 • BBR

2. Arkitekttegninger

 • Tegningsliste

 • Situationsplan

 • Grundplan/-er 

 • Facadeopstalter

 • Snit i bygning

 • Plan/-er for regnvand & kloak tilslutning

3. Teknisk dokumentation

 • Adgangsforhold

 • Afløb

 • Brand

 • Statik

 • Byggeplads

 • Bygningens indretning

 • Lokalplanvedtægter

 • Servitutter

 • Byggeskadeforsikring

4.  Beregninger

 • Energiramme

 • Statisk analyse

5. Byg og miljø

 • Dialog med Kommunen

 • Ibrugtagningstilladelse

Skitseforslag og byggetilladelse
Strandmøllevej_60P_edited.jpg
bottom of page