top of page

BYGGETILLADELSE

I forbindelse med de fleste byggeprojekter skal der indsendes projektmateriale til myndighederne til anvendelse af deres behandling af byggesagen. Her er der nogle helt konkrete dokumenter som de efterlyser, men der kan dog forekomme variationer imellem de enkelte kommuner. Mange har en idé om, at et myndighedsprojekt kun er til brug for indhentning af en byggetilladelse og derfor blot kan udføres som et skitseoplæg. Jeg nævner nedenfor to grunde til, hvorfor vi mener at projektmaterialet ikke bør udarbejdes på skitseniveau:

 • Myndighederne er som udgangspunkt ser ikke så meget på  hvordan tegningsmaterialet udarbejdes, da ansvaret for gældende lovgivning påhviler den enkelte bygherre.

 • Tegningsmateriale udarbejdet på dette niveau skal anvendes til den videre bearbejdning af projektmaterialet til håndværkerne. Man bør derfor have afklaret bygningens geometri samt ønsker til konstruktioner og materialer som kan have indflydelse på jeres projekts økonomi.

Til behandling af byggesagen efterlyser Kommunen følgende dokumenter:

 • Tegningsmaterialet indenholder følgende:

  • Tegningsliste

  • Situationsplan

  • Grundplan/-er 

  • Facadeopstalter

  • Plan/-er for regnvand & kloak tilslutning

 • Statisk analyse eller statisk projekteringsrapport

 • Energi dokumentation

  • Energiramme med tilhørende u-værdier (kun ved nybyggeri)

  • Varmetabsramme med tilhørende u-værdier (kun ved tilbygning eller renovering
    

5 Trin til byggetilladelsen

1.  BBR og lokalplan

 • Kommuneplan

 • Lokalplan

 • BBR

2. Arkitekttegninger

 • Tegningsliste

 • Situationsplan

 • Grundplan/-er 

 • Facadeopstalter

 • Snit i bygning

 • Plan/-er for regnvand & kloak tilslutning

3. Teknisk dokumentation

 • Brand /strategirapport

 • Fugt

4.  Beregninger

 • Energiramme

 • Statisk analyse

5. Byg og miljø

 • Dialog med Kommunen

 • Ibrugtagningstilladelse

bottom of page