top of page
Molevej 32 , Kollund
Modern Architecture
PROJEKTERING

Vi udfører byggeprojekter bådev i for- og hovedprojektfasen i samrbejde med både  ingeniører og leverandører. Hos Kenneth Juhl gennemgår vi alle dine til- og fravalg,  holder det op imod dine økonomiske rammer og sikrer, at du hele tiden har overblik over, hvad du får for dine penge.

Hovedprojektet indeholder dels det udbudsmateriale, som gør dig i stand til at indhente tilbud, dels de detaljerede tegninger og beskrivelser, som ligger til grund for byggefasen.  

 

  Ydelser

  • Forprojekt

  • Hovedprojekt

  • Måltegninger

  • Detailtegniner

  • Bygningsdelsbeskrivelse

  • 3 d Modeller

  • Udbudsbeskrivelse

  • Software integregration

bottom of page